Ledig stilling som engageret kirkesanger i Faaborg og Diernæs Kirke

Profilbillede
dato

En stilling som kirkesanger ved Helligåndskirken i Faaborg og Diernæs Kirke er ledig pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt derefter.

 

Stillingen er på 15 timer pr. uge. Vi søger en engageret kirkesanger, som har kirkesanger-uddannelsen eller tilsvarende og kan synge kirkerne op. Især Helligåndskirken stiller krav til kirkesangeren.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

 

Helligåndskirken i Faaborg:

  • Højmesser
  • Andre gudstjenester
  • Kirkelige handlinger
  • Afholde korprøve typisk 1 time før tjenesterne med opsyngning og øvelse af salmer/motet
  • Lejlighedsvis sangundervisning af koret

 

Diernæs Kirke:

  • Kirkelige handlinger

Faaborg Sogn har ca. 5.000 indbyggere, og i Diernæs Sogn er der ca. 1.300 indbyggere.

 

De to kirker betjenes af 3 præster, og herudover er der ved Helligåndskirken yderligere 5 medarbejdere og ved Diernæs Kirke yderligere 2 medarbejdere.

 

Vi kan tilbyde et alsidigt og spændende job. Vi har rigtig mange aktiviteter, som  menighederne bakker godt op om.      

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Faaborg Sogns Menighedsråd, beliggende Kirkestræde 11, 5600 Faaborg 

 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

                                                                         

Årslønnen aftales indenfor intervallet 313.868 kr. – 458.730 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916 kr.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193 kr.(nutidskroner).
 

OK tillæg på 1.044 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 11.728 kr. incl. tillæg, jfr. ovenfor, ved ansættelse på 15 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Kamilla Hovgaard Andersen  på telefonnummer 6261 8906 / 5129 5759, eller hos organist Torben Krebs,  tlf. 5365 5779.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7695fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 18. juni 2024.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted senere i uge 25 eller i uge 26.


Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (15-15 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

FAABORG MENIGHEDSRÅD, Kirkestræde , 5600 Faaborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6061940

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet