Nyheder fra Faaborg

11 °
Klar himmel
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Faaborg og omegn

Job tilbydes:
Kirketjener
Helligåndskirken - Faaborg søger ny kirketjener (17 timer) Ønsker du at gøre brug af dine evner til at hjælpe andre mennesker, så har du denne unikke mulighed som kirketjener ved Helligåndskirken. Denne stilling er ledig pr. 1. august 2024.  Vi tilbyder En stilling på 17 timer som kirketjener med særligt fokus på det kirkelige arbejde i en af Danmarks smukkeste og mest charmerende købstæder, Faaborg, der i 2029 kan fejre 800 års jubilæum. Kunst, kultur, kreativitet og musik, bl.a. med 6 kor, er kendetegnende for området, næsten naturfødt af den omgivende landskabelige skønhed og de enestående naturgivne rammer. Faaborg-Midtfyn kommune blev udpeget som ”Årets Ungdomskommune” i 2021 – og også kirken vil vægte kontakten med de unge højt. Lidt om os og vores kirke   Faaborg Sogn er et sogn med 6.068 indbyggere, hvoraf de 4.829 er folkekirkemedlemmer. I Faaborg har vores 1400-tals klosterkirke gennemgået en større istandsættelse, hvorfor den var lukket september 2020 – juni 2022. Den er Fyns tredjestørste og på størrelse med en mindre domkirke, med en spændende historie, som hjemsted for Helligåndsmunkene og deres arbejde med hospitalsdrift og diakoni – noget der fortsat har stor betydning for menighedens sjæl og liv. Menighedsrådet består p.t. af 8 medlemmer, samt tre præster. Vi har som medarbejdere, ud over dig, en kordegn, en kirketjener, en organist, to kirkesangere og et ungdomskor. Hertil kommer vores kirkegårdsleder og vores 6 gartnerpersonale. Vi har to præster og en provst tilknyttet til vores kirke.   Vi søger En kirketjener med et åbent sind og mod på en alsidig hverdag i samarbejde med kirkens øvrige personale og frivillige. Dine faste arbejdsområder vil bl.a. være forberedelse og tjenestegørende ved kirkelige handlinger og gudstjenester, rengøring o.l. i kirken og kirkens tilknyttede lokaler, forberedelse og afrydning ved arrangementer i sognehus og kirke samt deltagelse i relevante møder. Det vil være en fordel, hvis du har en naturlig interesse for kristendommen og lyst til at hjælpe med formidlingen af det kristne budskab.   Der er ikke noget krav om en egentlig uddannelse, da vi vil sørge for relevante kurser m.m. Kørekort til almindelig personbil er en fordel. Vi er overbeviste om, at der ude i landet findes den rette person, som kan se sig som en vigtig del af vores personale her i det sydfynske! Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået. Ansættelse sker ved Faaborg Sogns Menighedsråd, beliggende Kirkestræde 11, 5600  Faaborg.  Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.   Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.819,00 kr. (nutidskroner, fuld tid). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner, fuld tid). OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner, fuld tid) pr. år. Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 12.866 pr. måned incl. tillæg ved ansættelse på 17 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er pensionsindbetaling på 15 %. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Kamilla Andersen, tlf. 62 61 89 06     Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7695fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 12. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
FAABORG MENIGHEDSRÅD
Indrykket 29. maj på JobNet
Job tilbydes:
Technical Manager
Stillingen Som Technical Manager er du en nøgleperson i organisationen med ansvar for den daglige drift og ledelse af både vores mekaniske og elektriske konstruktionsafdeling. Din primære opgave er at sikre optimal effektivitet og rentabel eksekvering gennem ledelse, udvikling og styring af produktporteføljen. Du refererer til SKAKO Concretes CEO og indgår i ledergruppen for SKAKO Concrete A/S. Succeskriterier/nøglemål: Medvirke til at sikre en effektiv sammenhængkraft i hele værdikæden på tværs af alle virksomhedens afdelinger. Skabe struktur samt optimere planlægning og ressourcestyring. Skabe og opretholde en kultur præget af tillid, engagement og kontinuerlig læring og udvikling. Dine opgaver og ansvar omfatter bl.a.: Være aktiv i ledergruppen og bidrage til udvikling af afdelingen. Overordnet ansvarlig for SKAKO Concretes produktportefølje. Sikre, at SKAKO Concrete lever op til den overordnede strategi, herunder standardisering af produktporteføljen. Ledelse og motivation af ca. 15 medarbejdere med fokus på at udvikle og styrke teamet. Faglig og ledelsesmæssig involvering i projekter i afdelingen og på tværs af afdelinger. Optimering af interne arbejdsgange og processer med fokus på omkostningseffektivitet, kvalitet og ressourcestyring. Budgettering og økonomistyring af afdeling og projekter med fokus på at opnå mål og resultater. Proaktiv dialog med salg og supply chain for at sikre samarbejde og effektivitet på tværs af organisationen. Håndtering af patent- og CE-dokumentation. Definition og implementering af standardiseringsprocesser samt evaluering af teknologiske muligheder og bidrag til udviklingsstrategi. Sparring med SKAKO Concretes udenlandske afdelinger. Løbende evaluering af teknologiske muligheder/trends og komme med input til SKAKO Concretes udviklingsstrategi. Kandidaten Det er vigtigt, at du er en synlig og kommunikativt stærk leder, som kan motivere og vise retningen for dine medarbejdere og kolleger, samt at du evner at skabe et godt samarbejde med de øvrige afdelinger. Den ideelle kandidat er/har: Solid erfaring fra et lignende job og med de ovennævnte opgaver inden for maskiner/anlæg i en projektorienteret virksomhed. Stærke ledelseskompetencer med fokus på coaching og udvikling af medarbejdere. Stor drivkraft og systematisk tilgang. Evne til at arbejde struktureret og resultatorienteret under pres. Erfaring med mekanisk konstruktion og kendskab til el-konstruktion er en fordel, men ikke et krav. Evne til at skabe og opretholde en positiv og motiverende arbejdskultur. Beslutningsdygtighed og handlekraft kombineret med empati og respekt for medarbejderne. Du taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau samt gerne tysk på forhandlingsniveau. SKAKO Concrete tilbyder Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende og fremtidsorienteret virksomhed med en mangeårig historik og gode, dygtige kolleger. Vi har en flad ledelsesstruktur og et behageligt arbejdsmiljø, som er præget af humor, ordentlighed og imødekommenhed. Øvrige forhold: Vi tilbyder en attraktiv stilling i en international virksomhed med dansk lokalt islæt. Du får en stor berøringsflade i en flad og uformel organisation med korte beslutningsveje. Der tilbydes en konkurrencedygtig fast gage, som matcher dine kompetencer og erfaringer, pensionsordning, bonusordning, sundhedsforsikring og IT/mobiltelefon. Der skal påregnes ca. 20-30 dages rejseaktivitet om året. Ansøgning Vedr. beskyttelse af persondata (GDPR) For at beskytte dine persondata modtager vi ikke CV, ansøgning mv. via mail. Klik på "søg stillingen" nedenfor på linket: Om virksomheden SKAKO Concrete udvikler og leverer udstyr og anlæg til fremstilling af beton. Vores forretning består af design, projektstyring, salg, service og vedligeholdelse af de løsninger, vi leverer til kunderne. Vi har omkring 100 medarbejdere, hvoraf størstedelen holder til på vores hovedkontor i Faaborg. Resten arbejder i udlandet, fx i USA, Frankrig, England, Tyskland, Polen m.m. Med en mangeårig, gennemprøvet produktportefølje i bagagen og stor økonomisk vækst gennem de seneste år er SKAKO Concrete på en spændende rejse med masser af igangværende udviklingsprojekter. Bl.a. er vi i fuld gang med den grønne omstilling. Vi har altid kundeservice, produktudvikling og medarbejdertrivsel i fokus. Læs mere på www.skakoconcrete.com
ConfidenceSearch
Indrykket 29. maj på JobNet
Job tilbydes:
IT-ansvarlig
Stillingen Vi søger en dygtig og engageret IT-ansvarlig til at varetage det faglige ansvar for vores IT-infrastruktur og -systemer – herunder varetage installation, vedligeholdelse og support af vores Windows-servere, arbejdsstationer samt at yde brugersupport på en række IT-relaterede områder. Den rette kandidat har en dybdegående teknisk forståelse og erfaring med Windows-miljøer, Office 365 og IT-sikkerhed. Du kommer til at referere til SKAKO Concretes Finance Manager. Dine opgaver og ansvar omfatter bl.a.: Installation af hardware og software samt konfiguration af systemer og applikationer efter behov, herunder installation, konfiguration og vedligeholdelse af Windows-servere og arbejdsstationer (Active Directory, DNS, DHCP osv.) Identificering og løsning af problemer, der opstår med computere, software-applikationer, netværk osv. Opdateringer og vedligeholdelse: Udførelse af regelmæssige opdateringer af software, sikkerhedsrettelser og vedligeholdelsesopgaver for at sikre, at systemerne fungerer optimalt. Administration af Windows Hyper-V virtualiseringsmiljø. Administration af brugerkonti, adgangsrettigheder og tilladelser til systemer og applikationer. Support og fejlfinding af Windows 10/11-operativsystemet samt Office 365 og Microsoft Teams. Konfiguration og support af printere og plotters. Overvågning af backup, netværk, Wi-Fi og mailsikkerhedssystemer. Yde brugersupport og teknisk assistance til vores selskaber og på tværs af organisationen. Bidrage til implementering og opretholdelse af IT-sikkerhedsprotokoller og -procedurer. Kandidaten Det er vigtigt, at du som IT-ansvarlig med en meget stor berøringsflade har et stort naturligt servicegen, og at du har lyst til at hjælpe dine kolleger. Den ideelle kandidat er/har: Solid erfaring med Windows-servere og -arbejdsstationer samt Office 365. God forståelse for IT-sikkerhed og erfaring med implementering af sikkerhedsforanstaltninger. Evne til at arbejde selvstændigt og effektivt løse tekniske problemer. Fremragende kommunikationsevner og evne til at samarbejde med brugere på alle niveauer i organisationen – herunder træning i nye systemer og software. Proaktiv tilgang til arbejdet og evne til at håndtere flere opgaver samtidigt. Certificeringer som Microsoft Certified: Modern Desktop Administrator Associate eller lignende er en fordel. Kendskab til SolidWorks (CAD), ERP, telefoni og andre relevante systemer er også en fordel. SKAKO Concrete tilbyder Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende og fremtidsorienteret virksomhed med en mangeårig historik og gode, dygtige kolleger. Vi har en flad ledelsesstruktur og et behageligt arbejdsmiljø, som er præget af humor, ordentlighed og imødekommenhed. Øvrige forhold: Vi tilbyder en attraktiv stilling i en international virksomhed med dansk lokalt islæt. Du får en stor berøringsflade i en flad og uformel organisation med korte beslutningsveje. Der tilbydes en konkurrencedygtig fast gage, som matcher dine kompetencer og erfaringer, fritvalgskonto, pensionsordning, sundhedsforsikring og IT/mobiltelefon. Ansøgning Vedr. beskyttelse af persondata (GDPR) For at beskytte dine persondata modtager vi ikke CV, ansøgning mv. via mail. Klik på "søg stillingen" nedenfor på linket: Om virksomheden SKAKO Concrete udvikler og leverer udstyr og anlæg til fremstilling af beton. Vores forretning består af design, projektstyring, salg, service og vedligeholdelse af de løsninger, vi leverer til kunderne. Vi har omkring 100 medarbejdere, hvoraf størstedelen holder til på vores hovedkontor i Faaborg. Resten arbejder i udlandet, fx i USA, Frankrig, England, Tyskland, Polen m.m. Med en mangeårig, gennemprøvet produktportefølje i bagagen og stor økonomisk vækst gennem de seneste år er SKAKO Concrete på en spændende rejse med masser af igangværende udviklingsprojekter. Bl.a. er vi i fuld gang med den grønne omstilling. Vi har altid kundeservice, produktudvikling og medarbejdertrivsel i fokus. Læs mere på www.skakoconcrete.com
ConfidenceSearch
Indrykket 29. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk