Nyheder fra Faaborg

3 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Faaborg og omegn

Til salg:
Hollandsk Varmblod Hoppe 163 2018
Link til videoer :  https://youtu.be/moI5L8be6r4 (Dec 2022, til undervisning udenbys )  https://youtu.be/r0ZpejjlrPg (Okt 2022 hjemme på udendørsbanen)  Dejlig hoppe med rummelige gangarter. Nem at håndterer fra jorden; i stalden, ridelig og godmodig, men vågen og kræver en rytter som kan vise vejen. Hvis hun er i rammerne og rytteren bare rider (holder schenkel på ) så kigger hun kun med et halvt øje,  En hest som elsker at lære, og arbejde med/for sin rytter.  Går versader og schenkelvigninger, kontra galop, arbejder på anspring fra skridt men den er lige ved at være 100% bekræftet. Så hun er alderssvarende uddannet (bliver 5år i februar)  Kan rides både ude og inde. Kan sagtens tåle pauser, men som de fleste andre heste er det en god ide så at starte op med longe indtil hun igen er i på sporet.  Niels er nem at læsse i trailer og køre afsted med, hun går lige op og ud, dog er hun ikke trænet i at blive læsset af en enkelt person, så der skal være en til at lukke og åbne bommen samt rampen.  Niels har været med til et enkelt stævne (sommeren 2022 lc3 ) næsten upåvirket af nye omgivelser og har været i byen til undervisning, det var meget det samme, altså uimponeret over nye omgivelser..  selvom hun er lille har hun meget krop og fæles større at ride på end hvad hun egentlig er. 4 sko - men kan gå uden. Bliver skoet hver 6-7 uge.  Vacciner og orm er også passet samt hun har lige fået fjernet en ulvetand + ordnet tænder af tandlæge.  Niels sælges da jeg har for mange heste, og mit hjertebarn bare ikke er hende tråds det at skulle af med hende er vemodigt for mig. Forhandlingsvillig ved rette hjem ❤️ Niels bor 20 minutter fra Odense, der er både ridehal og udendørs bane, man kan prøve hende på, samt min trailer hun kan læsses i hvis man har lyst til at se det.  Kontakt her eller på 93200608
Mille Kroÿer, Faaborg
Indrykket 18. januar på Ridr
Job tilbydes:
Organist - fuld tid
En stilling som organist ved Helligåndskirken i Faaborg, Faaborg Sogn er ledig pr. 1. april 2023 – gerne tidligere. Helligåndskirkens organist varetager også organistfunktionen i Diernæs Kirke. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi søger en organist, der som minimum er uddannet kirkemusiker med orgel og korledelse (KM/PO) og som på en professionel og pædagogisk måde er i stand til at udfolde sin musikalitet i samvær med forskellige målgrupper. Vi forventer, at du er omhyggelig og ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt samt er fleksibel og kan indrette din indsats efter skiftende behov. Du bliver en del af et godt kollegaskab med både de ansatte ved kirkerne (kordegn og kirketjener samt kirketjener/kulturmedarbejder i Faaborg, kirkesanger samt kirketjener ved Diernæs Kirke) og de tre præster i pastoratet, som er den kbf. sognepræst, vores sognepræst samt provsten som er knyttet til pastoratet som 50% sognepræst.  Organisten skal varetage følgende opgaver: medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer arbejde med kirkens kor, der deltager i højmesser medvirken ved konfirmationsforberedelse, babysalmesang og junior-konfirmandundervisning sørge for vikardækning   Faaborg Sogn har ca. 5.000 sognebørn og Diernæs Sogn ca. 1.300. Hovedorglet i Faaborg er et Marcussen & søn fra 1979. Det gennemgik en renovering i 2013, hvor traktur bl.a. blev elektrificeret og senest i 2022, hvor det har gennemgået en større renovering. Det har 35 stemmer, 3 manualer og pedal. Derudover findes der et kororgel, der er et Marcussen & søn fra 1937. Orglet gennemgik en stor restaurering i 2010. Det har 13 stemmer, 2 manualer og pedal.    Klokkespillet  i Faaborg har 38 klokker og blev skænket til kirken og Klokketårnet i 1960 af vinkonsul Andersen. Klokkerne er støbt i Holland. Spillebordet er pt. ude af drift og det vil derfor kun i en periode være den automatiske teknik, der bliver styret via en computer, som vil fungere. Menighedsrådet forventer i fremtiden at spillebordet bliver renoveret og at klokkespillet bliver højnet til international standard. Klokkespillet spiller hver dag 4 gange og er et vartegn for Faaborg. Orglet i Diernæs Kirke er bygget af P.U.F. Demant tilbage i 1845, men har løbende gennemgået diverse renoveringer og udvidelser. Det har i dag 7 stemmer, 1 manual og pedal.   Vi forventer at vores nye organist har: god fornemmelse for liturgien lyst til at spille i begge kirker evne og interesse for at varetage de mange opgaver, der er forbundet med ledelse og videreudvikling af vores kor gode samarbejdsevner, da opgaverne løses i tæt samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte. interesse for at spille på plejehjem, ved sognearrangementer m.m. indsigt i og interesse for det kirkelige arbejde en positiv indstilling til stillingens mange facetter og interessenter lyst til at skabe en inspirerende og meningsfuld oplevelse i menighedslivet lyst til at være en del af kirkens ansigt udadtil   Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Faaborg Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelses-myndigheder.   Ansættelse sker ved Faaborg Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde i Faaborg. Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Årslønnen for en kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Kamilla Andersen, Faaborg, tlf. 51295759, eller til kontaktperson Jørgen Elmelund Christensen, Diernæs, tlf. 22474764. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7695fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 3. februar 2023. Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted d. 20. februar 2023 i Faaborg. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
FAABORG MENIGHEDSRÅD
Indrykket 20. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk