Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune.
dato

Forberedende grunduddannelse (FGU) er en uddannelsesmulighed for unge mellem 15-25 år, der kommer med forskellige baggrunde.

FGU Syd- og Midtfyn har haft stor succes med at få eleverne til at vælge erhvervsgrunduddannelsen (EGU), hvor de både er i virksomhedspraktik og på skoleforløb. Over 20% af eleverne vælger denne vej, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 7-8%.

Dette skyldes et tæt samarbejde mellem FGU, kommunen, virksomhederne, eleverne og forældrene. Kommunen bakker op via deres kommunale ungeindsats (KUI), hvor vejlederne sørger for, at eleven får et godt, motiverende og trygt forløb. FGU sidder også med i virksomhedspanelet i Faaborg-Midtfyn, hvor de kan møde virksomheder, lokale uddannelsesinstitutioner og jobkonsulenter.

Ene Wolfsberg, direktør i FGU Syd- og Midtfyn, mener, at det er gennem kommunikation, engagement og samarbejde fra alle parter, at de kan hjælpe så mange godt videre. Forældrene er også en vigtig del af samarbejdet, da de kender den unge bedst og kan hjælpe i situationer, hvor der er brug for ekstra støtte.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/flere-unge-vaelger-en-erhvervsuddannelse/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune