Et havmiljø i krise: Danmark Planter Ålegræs 32 steder i landet - Faaborg er et af stederne

Danmark planter ålegræs 32 steder i landet d. 8. juni (Foto: Tænketanken Hav)
dato

Nu offentliggør Tænketanken Hav de 32 steder langs de danske kyster, hvor danskere kan møde op den 8. juni - på havets dag - og hjælpe med at plante ålegræs. En plante, som er helt essentiel for dyrelivet og fiskene i Danmarks pressede fjorde og kystområder.

D. 8. juni kan du tage kæresten, ungerne eller vennerne i hånden og sammen med andre danskere være med til at sætte fokus på det skrantende danske havmiljø. Det sker, når Tænketanken Hav, i samarbejde med blandt andet Syddansk Universitet, arrangerer "Danmark Planter Ålegræs" ved 32 udvalgte kyster fordelt over det meste af det danske land – fra Læsø i nord til Sønderborg i syd.  

Arrangementet sker efter et år, hvor det er blevet tydeligt for danskerne, at vores fjorde og farvande mange steder er dybt pressede. Et historisk højt iltsvind har resulteret i fiskedød og ørkenlignende havbunde. Og set i et længere perspektiv har blandt andet det store iltsvind været med til at reducere udbredelsen af ålegræs med to tredjedele siden år 1900. 

"Danmark Planter Ålegræs” er en del af Det Store Ålegræsinitiativ, som er støttet af Nordea-fonden, og er et nyt og unikt videnskabeligt projekt, hvor der laves testudplantninger, der bidrager til indhentning af data om Danmarks ålegræsbestand med hjælp fra frivillige danskere. Formålet er at skabe engagement blandt danskere om havets krise og samtidig skabe et større vidensgrundlag om hvor, ålegræsset kan genoprettes i Danmark. Ålegræsudplantningen kan nemlig ikke lykkes i hele landet, fordi havet mange steder er presset af bl.a. kvælstofudledning og miljøfarlige stoffer. Derfor kræver det viden om, hvor ålegræs kan gro under de forhold, som er til stede i dag. 

“Jeg er rigtigt glad for, at vi nu kan præsentere de 32 steder, hvor danskere kan møde op og sammen med andre være med til at sætte fokus på havet d. 8. juni. Presset på havet skal reduceres - det vil blandt andet sige, at der skal være færre næringsstoffer i havmiljøet - og naturen i havet skal genoprettes. Med ålegræsudplantningerne sætter vi fuld fokus på naturgenopretning, men det betyder ikke, at vi skal glemme, at der også skal ske en reduktion af eksempelvis næringsstofudledninger til det pressede danske havmiljø. Jeg håber derfor, at mange danskere vil møde op til en hyggelig dag ved vandet til gavn for vores havmiljø,” udtaler adm. direktør i Tænketanken Hav, Liselotte Hohwy Stokholm. 

Hvad skal der ske den 8. juni?  
"Danmark Planter Ålegræs" involverer og mobiliserer danskerne i en vigtig sag om at plante ålegræs langs de danske kyster en gang om året og gennem en konkret handling bidrage til at sætte fokus på dansk havnatur.  

På hvert af de 32 udplantningssteder vil der være minimum én teamleder til stede, som vil hjælpe de første fremmødte danskere med at binde ålegræs på søm og herefter vil teamledere og erfarne dykkere plante ålegræs på havbunden på 1.5-2 m dybde. Desuden vil der være en havvært, der vil tage godt imod alle fremmødte, og der er planlagt aktiviteter, så alle kan gå på opdagelse på stranden og i vandet og lære mere om havet og ålegræs.  

Der er udsigt til en hyggelig dag ved vandet, hvor man i fællesskab sætter fokus på behovet for handling til gavn for den danske havnatur.  

Du kan finde mere information om den nationale udplantningsdag og de enkelte udplantningssteder på taenketanktenhav.dk/aalegraes.   

Se kortet for at blive klogere på, hvor det nærmeste udplantningssted er for dig.

Kilde: Tænketanken Hav
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.