Kirketjener søges til unik mulighed i Faaborg-Kirke med fokus på kirkelige handlinger

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Helligåndskirken - Faaborg søger ny kirketjener (17 timer)

Ønsker du at gøre brug af dine evner til at hjælpe andre mennesker, så har du denne unikke mulighed som kirketjener ved Helligåndskirken. Denne stilling er ledig pr. 1. august 2024. 

Vi tilbyder

En stilling på 17 timer som kirketjener med særligt fokus på det kirkelige arbejde i en af Danmarks smukkeste og mest charmerende købstæder, Faaborg, der i 2029 kan fejre 800 års jubilæum.

Kunst, kultur, kreativitet og musik, bl.a. med 6 kor, er kendetegnende for området, næsten naturfødt af den omgivende landskabelige skønhed og de enestående naturgivne rammer. Faaborg-Midtfyn kommune blev udpeget som ”Årets Ungdomskommune” i 2021 – og også kirken vil vægte kontakten med de unge højt.

Lidt om os og vores kirke  

Faaborg Sogn er et sogn med 6.068 indbyggere, hvoraf de 4.829 er folkekirkemedlemmer.

I Faaborg har vores 1400-tals klosterkirke gennemgået en større istandsættelse, hvorfor den var lukket september 2020 – juni 2022. Den er Fyns tredjestørste og på størrelse med en mindre domkirke, med en spændende historie, som hjemsted for Helligåndsmunkene og deres arbejde med hospitalsdrift og diakoni – noget der fortsat har stor betydning for menighedens sjæl og liv.

Menighedsrådet består p.t. af 8 medlemmer, samt tre præster. Vi har som medarbejdere, ud over dig, en kordegn, en kirketjener, en organist, to kirkesangere og et ungdomskor. Hertil kommer vores kirkegårdsleder og vores 6 gartnerpersonale. Vi har to præster og en provst tilknyttet til vores kirke.  

Vi søger

En kirketjener med et åbent sind og mod på en alsidig hverdag i samarbejde med kirkens øvrige personale og frivillige. Dine faste arbejdsområder vil bl.a. være forberedelse og tjenestegørende ved kirkelige handlinger og gudstjenester, rengøring o.l. i kirken og kirkens tilknyttede lokaler, forberedelse og afrydning ved arrangementer i sognehus og kirke samt deltagelse i relevante møder.

Det vil være en fordel, hvis du har en naturlig interesse for kristendommen og lyst til at hjælpe med formidlingen af det kristne budskab.  

Der er ikke noget krav om en egentlig uddannelse, da vi vil sørge for relevante kurser m.m. Kørekort til almindelig personbil er en fordel.

Vi er overbeviste om, at der ude i landet findes den rette person, som kan se sig som en vigtig del af vores personale her i det sydfynske!

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået.

Ansættelse sker ved Faaborg Sogns Menighedsråd, beliggende Kirkestræde 11, 5600  Faaborg. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.819,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.819,00 kr. (nutidskroner, fuld tid).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.860,00 kr. (nutidskroner, fuld tid).

OK tillæg på 1.351,00 kr. (nutidskroner, fuld tid) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. 12.866 pr. måned incl. tillæg ved ansættelse på 17 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der er pensionsindbetaling på 15 %.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lis Kamilla Andersen, tlf. 62 61 89 06  

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7695fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 12. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (1-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

FAABORG MENIGHEDSRÅD, Kirkestræde , 5600 Faaborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6058528

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet